ITANGAZO RY’UMUGAMBWE CNDD-FDD RYO GUSHIMA INGINGO INAMA NKURU IJEJWE UMUTEKANO Y’ISHIRAHAMWE MPUZAMAKUNGU ONU YARAYE IFASHE YO GUKURA UBURUNDI K’URUTONDE RW’IVYIRWA MU BIJANYE N’UMUTEKANO.

Umugambwe CNDD-FDD wifatikanije n’abagumyabanga bose, ndetse n’abarundi bose muri rusangi kugira ugaragaze icese ko wakiranye urweze ingingo rugabo iherutse gufatwa n’urwego rujejwe umutekano mw’Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU, iyo ngingo ikura Uburundi ku rutonde rw’ivyigwa mu bijanye n’umutekano n’agateka ka zina muntu. Iyo ngingo irerekanye neza ko […]

Le Ministre Angolais des Relations Extérieures reçu par le Président Ndayishimiye pour lui remettre un message du Président Joào Lourenço et lui présenter le nouveau Secrétaire Exécutif de la CIRGL

Le Président de la République, Son Excellence Evariste Ndayishimiye a accordé une audience, le mardi 8 décembre 2020 au Palais Présidentiel Ntare Rushatsi, au Ministre des Relations Extérieures de la République d’Angola. Son Excellence Têtè ANTONIO était à la tête d’une forte délégation multidisciplinaire composée […]

The Angolan Minister of External Relations received in audience to deliver a message from President Joào Lourenço and introduce the new Executive Secretary of the ICGLR to President Ndayishimiye

The President of the Republic, His Excellency Evariste Ndayishimiye granted an audience, on Tuesday December 8, 2020 at Ntare Rushatsi Presidential Palace, to the Minister of External Relations of the Republic of Angola. His Excellency Têtè ANTONIO was heading a strong multidisciplinary delegation composed of […]

Umukuru w’igihugu aragabisha abagoronome n’abafundi b’indimo badasanga abenegihugu ku kivi

Inyuma y’urugamba rwo kugarura amahoro na demokarasi, Uburundi bwarahagurukiye ikibazo kijanye n’inzara mu benegihugu. Nyenicubahiro Umukuru w’igihugu ahamagarira abarundi gukunda ibikorwa kuko ata muntu n’umwe yakuye amaboko mu mpuzu agakora abayeho nabi. Arakebura abakozi bakora mu bushikiranganji bw’uburimyi hamwe n’abafundi b’indimo bishinga kuguma mu biro […]

Abahumure basaba iki?

Bahati Jérôme aserukira ishirahamwe ry’abahumure ku rwego w’igihugu, mw’ijambo ryiwe, yashikirije  ko intwari ku rugamba zarangwa no kugira urunani, kwitanga hamwe no kwama zimenya ibihe zigezemwo gutyo zigakomeza kugwaniriza hamwe urugamba. Bahati Jerome yagiriyeko asaba ko hoba itegeko ribagenga, gusubiramwo itegeko rigenga abahumure mu mugambwe […]