Itangazo ku bamenyeshamakuru-Nyakanga 2022

Tubanje guca bugufi no gukenguruka ikingongwe, Urukundo, Imana Nyeny’Ubushobozi ifise ikibanza ca mbere mu gihugu c’Uburundi no mu mugambwe wacu CNDD-FDD idahengeshanya kwerekana ku Barundi, abana Bayo. Ni ishemezwe hose na bose, Yadushoboje kuramuka dusangwa Amahoro, Umutekano n’impore  mu gihugu cacu ciza c’Uburundi. Kuri rino […]