Month: mars, 2018

IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA UMUNYAMABANGA MUKURU W’UMUGAMBWE CNDD-FDD RYO KWUGURURA AMASENGESHO MPUZAMADINI
Non classé

IJAMBO RYA NYAKWUBAHWA UMUNYAMABANGA MUKURU W’UMUGAMBWE CNDD-FDD RYO KWUGURURA AMASENGESHO MPUZAMADINI

URUFATIRO :  INDONGOZI NI URUFATIRO RW’UBUZIMA BW’ABO IJEJWE  Ku wa 20 NZERO 2022 Tugire CNDD-FDD Kubw’Imana Rugiravyose, Nyen’impuhwe n’Urukundo Mbanje kubaramutsa amahoro y’Imana Kuri uyu umusi mwiza wa kane igenekerezo rya 20 Nzero 2021, Tubanje gukengurukira Imana yawushikanyeko turi bazima. Nihabwe Icubahiro. Mpagaze ngaha imbere yanyu rero kugirango ndabahe ikaze nongere ndabakengurukire kubona mwaremeye kwitaba ubutumire…

Ijambo ry’ikaze ry’Umunyamabanga Mukuru w’Umugambwe CNDD-FDD- Amasengesho asozera Ndamukiza.
Non classé

Ijambo ry’ikaze ry’Umunyamabanga Mukuru w’Umugambwe CNDD-FDD- Amasengesho asozera Ndamukiza.

AMASENGESHO ASOZERA UKWEZI KWA NDAMUKIZA BUJUMBURA, 29 NDAMUKIZA 2021 IJAMBO RY’URUFATIRO “Ishengero riramubaza, riti None tugire dute? Arabishura, at’ Ufise amapfundo abiri, rimwe n’arihe utarifise, n’ufise ivyo kurya n’agire artyo.  Kandi haza n’abatozakori kubatizwa, baramubaza, bati Mwigisha, tugire dute? Arabishura, ati Ntimugatoze abantu ibiruta ivyo mwagezwe. N’abasoda baramubaza, bati Tweho tugire dute? Arabishura, ati Ntihakagire…

Communiqué du Parti CNDD-FDD relatif au rapport du 13 mars 2018 de la Commission d’Enquête sur le Burundi
Actualité, Communiqués de presse, Diplomatie, Espace Presse, Politique

Communiqué du Parti CNDD-FDD relatif au rapport du 13 mars 2018 de la Commission d’Enquête sur le Burundi

    Le parti CNDD-FDD a pris connaissance de la présentation d’un rapport de la commission d’enquête sur le Burundi lors d’un dialogue interactif sur le Burundi en date du 13 mars 2018 à Genève.   D’entrée de jeu, le Parti CNDD-FDD voudrait rappeler à l’opinion nationale et internationale que la mise en place de…

ITANGAZO KU BAMENYESHAMAKURU INYUMA Y’INAMA YA KOMITE NKURU Y’UMUGAMBWE CNDD-FDD
Amatangazo, Communiqués de presse, Communiqués et Déclarations, Espace Presse, Politique

ITANGAZO KU BAMENYESHAMAKURU INYUMA Y’INAMA YA KOMITE NKURU Y’UMUGAMBWE CNDD-FDD

    Abagumyabanga bagize Komite Nkuru y’Umugambwe CNDD-FDD barakoraniye mu nama mu Ntara ya Ngozi ku magenekerezo ya 9-10 Ntwarante 2018, kugirango basuzume aho ishirwa mu ngiro ry’imigambi umugambwe CNDD_FDD wiyemeje bongere bahanahane ivyiyumviro ku ngingo zibereye zotuma bashika kw’ihangiro biyemeje ryo guteza imbere Uburundi.   Izo ngingo nazo zijanye no gukomeza inama nshingiro, gukurikirana…

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A LA TENUE DE LA REUNION  DU COMITE CENTRAL DU PARTI CNDD-FDD
Communiqués de presse, Communiqués et Déclarations, Espace Presse, Politique

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A LA TENUE DE LA REUNION DU COMITE CENTRAL DU PARTI CNDD-FDD

    Le Comité Central du Parti CNDD-FDD s’est réuni à Ngozi du 09 au 10 Mars 2018, en vue d’analyser ensemble le pas déjà franchi dans la mise en œuvre du Programme Politique du Parti. Ils ont échangé sur les voies et moyens qui concourent à l’édification du Parti et du pays.   Le…